EMS NEO Body Sculpt (RF)- Muskeltillväxt, fettminskning och kroppsskulptering- Gratis konsultation

EMS NEO Body Sculpt (RF)- Muskeltillväxt, fettminskning och kroppsskulptering- Gratis konsultation

EMS NEO Bodys Sculpt är världens första och enda teknologi som kombinerar Radiofrekvens och HIFEM+ (high intensity focused electromagnetic field) för att eliminera fett och bygga muskler på ett icke-kirurgiskt sätt. Denna revolutionerande behandling levererar samtidig värme och magnetisk energi vilket ger fettminskning och muskeltillväxt jämfört med någon annan enskild behandling. Resultat efter en genomgången kur motsvarar 30% minskning av fett och 25% ökning av muskelmassa, i snitt.

. Nedbrytning av fett

På mindre än 4 minuter når temperaturen i fettet nivåer som orsakar permanent skada på fettcellen

. Uppvärmning av musklerna

. Muskeltemperaturen stiger med flera grader, liknande vad en uppvärmningsaktivitet gör innan ett träningspass.

Supramaximala kontraktioner

. Musklerna i det behandlade området dras samman med en intensitet som inte kan uppnås under rutinmässig träning

Efter behandling

Fettcellerna försvinner långsamt från kroppen och de ansträngda muskelfibrerna sätter igång en tillväxtprocess.

Behandling:
1 gång i veckan, minst 4 ggr

Rekommenderar att kombinera denna behandling tillsammans Lymfdränage för att snabba på processen på en bra sätt
Fler detaljer